Eirwens Bengaluppfödning

Sunparadise Wild Voss


Import: Ryssland

Född: 21-01-28

Färg: Brunspttade

HCM:

PRA-b: N/N

PK-def: N/N

FIV:

FeLv:

Corona blodprov:

Parasit träckprov:


0