Eirwens Bengaluppfödning

IC S*Leopardettes Hi Countr​y Hardcore

En kille med temperament av guld,

genom snäll, tillgiven och trevlig.


Hälsostatus

PRA-b: Negativ

25 Mars 2019


PKDef Negativ

25 Mars 2019


HCM: Normal