Eirwens Bengaluppfödning


S*Leopardettes Forever Loved

En lovande tjej som är under utveckling och min blivande avelshona, hon har ett temperament av guld.


Hälsostatus

PRA-b: Ska testas

PKDef: Ska testas

HCM: Ska testas

Fiv: Negativ

FeLv: Negativ

Blodgrupp: A