Eirwens Bengaluppfödning


S*Leopardettes Forever Loved

En lovande tjej som är under utveckling och min blivande avelshona, hon har ett temperament av guld.


Hälsostatus

PRA-b: Ska testas

PKDef: Ska testas

HCM: Ska testas

Fiv: Negativ

FeLv: Negativ

Corona: Negativ 

Blodgrupp: A


2020-10-26

Paket: Mag-tarmparasiter

Träckprov Leder (proglottider) av bandmask (ej påvisade Inspektion)


Träckprov 

Parasitägg eller coccidier 

ej påvisade Flotation


Träckprov 

Ingen förekomst av cystor av Giardia eller oocystor av Cryptosporidium Immunofluorescens (IF)


Träckprov 

Tritrichomonas foetus, nukleinsyra 

ej påvisad Realtids-PCR/TaqMan