Eirwens Bengaluppfödning

Sunny Paradise Wild Voss 

♡ 

Eirwen's Mighty Bell


En spännande kull att se fram i mot, denna parning blir i början av Nvember.

Sunny Paradise Wild Voss 

Leo Land Xcellent Hope 


En spännande kull att se fram i mot, denna  parning blir i slutet av November.
0