https://www.facebook.com/Triumphs


Vår vision 


Allt startade med vårat stamnan Eirwen's som betyder vacker och vit snö på walesiskt, som för oss förknippas med de färger som tilltalar oss.

Nu efter fyra år har vi landat och ser fram emot att nå vår vision och mål.

Huvudfokus i våran avel är snö varianter, silver och blått med fokus på hälsa och mentalitet.


🐾


En grundsten

En viktig grundsten i vår uppfödning är friska, rastypiska, socialiserade och trygga individer.


I vår uppfödning  hälsotestar vi våra avelsdjur.


Diplomerad 

Jag är SERAK-diplomerad uppfödare.​Vlket innebär att vi följer lagar och regler som gäller enligt FiFe och Svensk lagstiftning. Tillstånd hos Länsstyrelsen att bedriva kattuppfödning.


Fodervärd 


Vi behöver er fodervärdar för att kunna hålla kattgruppen på en rimlig nivå där alla katter mår bra. Tack vare er kan vi föda upp fina och rastypiska katter och komma framåt i vårt avelsprogram.  


Hos oss innebär det att man tar hand om 2 kullar från födsel tills dess att dom är flyttredo. Fodervärden står för kattmat, sand, försäkring, årliga vaccinationer och veterinärvård som inte har med kullen att göra. Jag som som uppfödare står för merkostnader för kullen.


Jag söker fodervärd till blivande kattungar som ska ingå i mitt avelsprogram. Det är önskvärt att ni inte bor alltför långt borta från Månkarbo. Jag bor 4,5 mil norr om Uppsala. 


Eirwen's använder dig av SVERAKs fodervärdsavtal. Är du intresserad av att veta mer vad det innebär att vara fodervärd och vad jag söker i en fodervärd så är du varmt välkommen att höra av dig.

Eirwen's fokuser främst på spottade snö, blå och silver.