Eirwens Bengaluppfödning

Leo Land Xcellent Hope


Import: Ryssland

Född: 20-11-20

Färg: Mink spottade 

Blodgrupp: 

HCM:

PRA-b:

Pk-def:

FIV:

FeLv:

Corona blodprov:

Parasit träckprov: 


0