https://www.facebook.com/Triumphs


Faciliteter 

Eirwen's är ett litet familjekatteri där katterna lever med oss som familjemedlemmar. Dom har även tillgång till stort nyrenoverat kattrum och stor kattgård.