Eirwens Bengaluppfödning

Eirwen's Mighty Bell

 

Född: Den 21-11-05

Färg: Mink spottade 

Blodgrupp: A

HCM:

PRA-b: N/K

PK-def: N/N

FIV:

FeLv:

Corona blodprov:

Parasit träckprov:0